Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok. Liczy się kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.

Aby zapisać dziecko zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 531 971 353 lub @ Oraz do wypełnienia formularza( załącznik lub formularz) oraz podpisania umowy ( załącznik).

OPŁATY :
Na rok szkolny 2019/2020 :
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne umowa na 1 rok : 350 zł /miesięcznie* ( do 5 dnia miesiąca )
Cena czesnego pomniejszona jest o dotację miejską.
Wyżywienie: ( informacja w trakcie)

W ramach czesnego:
• Opieka nad dzieckiem w godzinach 6-16
• Zajęcia adaptacyjne
• Zajęcia dodatkowe :
-rytmika,
-gimnastyka korekcyjna z instruktorem- 2 razy w tygodniu
-warsztaty z rodzicami- 1 w miesiącu
-sensoplastyka z instruktorem –1 w tygodniu
-logopeda,
-j. angielski,
-bajkoterapia.

Wpisowe:
uiszczenie wpisowego jest warunkiem przyjęcia maluszka do żłobka- wyprawka plastyczna i dydaktyczna. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z miejsca.

Wyżywienie:
W ramach codziennego wyżywienia oferujemy dzieciom 4 posiłki dziennie:
śniadanie, obiad (zupa + drugie danie) oraz podwieczorek.

Jednorazowa usługa:
Istnieje możliwość przyjęcia dziecka jednorazowo pod opiekę w godzinach 6-16. Cały dzień z wyżywieniem i zajęciami 80 zł .
• godzina : 20 zł